Tävlingstider och information

 

Nynäs Pike Cup höst 2022

Scandinavian Fishing Adventures hälsar er välkomna till höstens stora båtfisketävling efter gädda.

COVID 19

Vi hälsar alla team välkomna till Nynäs Pike Cup som även den ingår i Swedish Pike League SPL. (skriv spl nr inom parentes efter teamnamn.)

Obs! För att tävlingen ska generera SPL poäng så måste det vara minst 30 team anmälda.

Då det råder oförändrade rekommendationer och restriktioner till följd av Covid-19 så har vi samma begränsningar nu som i tidigare tävlingar. OBS att detta kan komma att ändras om det kommer förändrade besked från våra myndigheter.

Skulle det bli så att reglerna stramas åt än mer så kan tävlingen komma att ställas in senare.

Vårt mål är att kunna köra tävlingen som planerat.

 

Om tävlingen inte kommer kunna genomföras så flyttas erlagda startavgifter till nästkommande tävling där teamet då har en fristart. Inga återbetalningar kommer att göras av inbetald startavgift.

 

För tävlingen gäller följande:

• Max 47 team till start

• Endast en person per team får kortvarigt vara vid sekretariatet för anmälan och uthämtande av startbricka samt måttbräda innan tävlingen. Övriga i teamet håller sig i sina båtar.

• Endast kaptenen får närvara vid skepparmötet. Besättningen får avvakta i båtarna. Vi visar hänsyn och försöker hålla ett avstånd på minst 1,5 meter till varandra.

• Fri start från hamnen efter att skepparmötet avslutats.

• Endast en person från teamet återlämnar startbricka och måttbräda efter avslutad tävling och avlägsnar sig från sekretariatet så fort det är gjort.

• Inga folksamlingar kommer att tillåtas. Vi får förhoppningsvis krama varandra och ta vårt vanliga småpratande till våren istället.

• Ingen gemensam prisutdelning, de team som kommer få pris kontaktas av tävlingsledningen efter avslutad tävling och får då hämta sitt pris i sekretariatet.

 

Observera att ovan skrivet är preliminärt och att ändringar kan ske och fler saker tillkomma.

Anmälan

Sista anmälningsdag är 16 sep. Anmälan sker genom startavgiftsinbetalning per plusgiro och är bindande.

Efteranmälan kan göras på plats (se "Betalning").
 

 

Tävlingstider

Lördag   24 sep    kl. 08,00 - 17,00        
 

 

Kaptensmöte

Lördag    24 sep   kl. 07,30


Sekretariatet öppnar lördag 07,00

 

Priser

Efter tävlingen slut delar vi ut pris till de sammanlagt bästa teamen. Den som fångar den längsta gäddan koras till tävlingens ”GäddKung”.

Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.